След черния, млечния и белия шоколад идва ред на Руби